title-ecclesia

КАРІТАС-СПЕС, з латинської “любов” та “надiя”, впроваджує у життя покликання Католицької Церкви надавати матерiальну та духовну допомогу найбiльш потребуючим. Штатнi працiвники та волонтери органiзацiї виконують мiсiю християнського служiння (дияконiї), що є способом об’явлення Церкви в сучасному свiтi. Карiтас-Спес було засновано Конференцiєю Єпископату Римсько-Католицької Церкви в Українi в травнi 1995 р. та зареєстровано Державним Комiтетом у справах релiгiй 24 вересня 1996 р. Офiцiйна назва – Релiгiйна Мiсiя „Карiтас-Спес” Римсько-Католицької Церкви в Українi. З 1999 р. – член Карiтас Європа та Карiтас Інтернацiоналiс. На сьогоднiшнiй день дiє бiльше нiж 30 центрiв у 12 областях України.

Місія Карiтас-Спес Україна шанує гiднiсть кожної особи та надає допомогу людям, якi знаходяться в станi матерiальної чи духовної потреби, без огляду на релiгiйну, нацiональну чи етнiчну приналежнiсть. Спираючись на принципах християнського вiровчення, Карiтас-Спес несе милосердя людинi в потребi, даючи свiтло надiї.

Цінності Духовнiсть Всi проекти органiзацiї нацiленi на духовний розвиток людини. Матерiальна допомога має забезпечити лише задоволення необхiдних потреб. Духовна пiдтримка дає людям надiю та пробуджує бажання змiнити своє життя, допомагаючи собi та вiдкриваючись на можливiсть допомогти ближньому.

Почуття власної гiдностi Карiтас-Спес вiрить в багатство особистостi та захист основних прав людини. Суспiльство не повинно iгнорувати знедолених, а сприймати їх як людей, що потребують допомоги.

Рiвнiсть Карiтас-Спес допомагає всiм знедоленим незалежно вiд нацiональностi, раси та вiросповiдання. Керуючись принципом рiвностi, працiвники органiзацiї дають приклад всьому українському суспiльству.

За інформацією: http://www.caritas-spes.org.ua/

 


Історія дієцезії
Єпископи
Прокатедра Київ
Катедра Житомир
Дієцезіальні комісії
Навчальні заклади
Релігійна діяльність
Деканати та парафії
Ордени і Згромадження
Чин дів
Рухи та спільноти
Санктуарії
 
 
Copyright © 2008-2022. Київсько-Житомирська дієцезія. Power by: ArtGattino